מתעניינת? רוצה לשמוע פרטים נוספים?

טל. 02-5445940     Yeshiva@Drisha.org 

הישיבה בראש צורים,  ד.נ צפון יהודה, קיבוץ ראש צורים, מיקוד-90938