בישיבה בראש צורים אנו מבקשים ליצור מרחב של נשים המחפשות ללמוד תורה ברמה גבוהה, מעמיקה ותובענית. מגמתנו ותפילתנו היא לאפשר ללומדות בישיבה לפתח ולעצב את עולמן התורני, ובעתיד אף ליטול חלק פעיל בהנחלת התורה במעגלים רחבים.

הישיבה מתמקדת בלימוד גמרא בעיון ובבקיאות כתחום הלימוד המרכזי. לצד לימוד הגמרא, אנו עוסקים באופן משמעותי בלימודי מחשבה, תוך שיח ער עם תפיסות ורעיונות מרכזיים ומשפיעים בעולם הכללי והיהודי.

בראש הישיבה עומדת הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) ולצידה הרבנית יעל שמעוני כשותפה בהובלת הישיבה.

הישיבה מיועדת בראש ובראשונה לנשים צעירות, המצויות בשנות העשרים הראשונות לחייהן, לאחר פרק לימודים ראשוני במדרשה ולאחר שירותן הצבאי/הלאומי. מסגרת הלימודים בישיבה מיועדת לתקופה משמעותית – לפחות שנה מלאה אחת ועד מספר שנים. מלגת קיום תינתן ללומדות.

לימוד תורה
אנחנו רואים בלימוד תורה מעמיק, אינטנסיבי ומאתגר ערך מכונן בחייו של האדם, ערך שבכוחו להפך את ליבו ולהפיח בו רוח חיים של דעת ויראת אלוקים.

אנו מבקשים ליצור מרחב המאפשר שקיעה והתמסרות ללימוד, פיתוח יכולות למידה עצמאיות, ויצירת תחושת ביתיות ושייכות בעולם בית המדרש. אשר על כן, תכנית הלימודים כוללת פרקי זמן משמעותיים ללימוד עצמי של גמרא על הסדר (בעיון ובבקיאות), וכן יחידות זמן המאפשרות העמקה בתחומים ובסוגיות ספציפיות, גם במחיר וויתור מסוים על הרוחב והמגוון של התחומים הנלמדים.

אנו רואים בגמרא את עמוד התווך המרכזי בלימוד ובהתפתחות בעולם התורה.  לצד העיסוק בגמרא מושם דגש גם לימודי המחשבה על מנת לפתח עולם דתי מעמיק הנענה לשאלות הזמן. מערכת השעות בישיבה משקפת את המרכזיות של שני התחומים הללו.

אנו רואים בשפת ההגות הדתית, ההעמקה הרוחנית והמחשבה הפילוסופית שפות מרכזיות וחשובות לבניין של קומה תורנית שלמה, ולהתמודדות ראויה עם אתגרים רבים המזומנים לפתחנו. משום כך, לצד לימודי הגמרא בעיון ובבקיאות, ממלאים לימודי המחשבה מקום מרכזי בישיבה.

במסגרת לימודי ההלכה, אנו מבקשים לאפשר חשיפה רחבה, מעמיקה ומורכבת לתוך עולמה של ההלכה, על ידי היכרות עם מקורותיה הראשוניים של ההלכה, תהליכי הפסיקה למעשה כפי שאלו משתקפים בספרות השו"ת לדורותיה ותהליכי הגיבוש של ההלכה בספרי הפסק למיניהם.

הלימוד ברובו נעשה באופן של לימוד עצמי בחברותות עם הכוונה לקראת שיעורים שמלווים ומסכמים את הלימוד באופן רציף. לצד הזמן הנרחב שמוקדש ללימוד עצמי ולשיעורים המלווים, ניתן דגש גם למעורבות פעילה של הלומדות (באמצעות סיכום משותף, העברת חבורות, כתיבה וכיוצא בזה).

אנו חותרים להגיע לאמיתה של תורה באמצעות הקשבה רגישה וישרה לכָּתוב, תוך שימוש במקורות ומתודות מגוונים: קריאת עומק של הסוגיה, לימוד ראשונים ואחרונים, השוואה למקורות נוספים ועוד.  בישיבה אנו עוסקים באופן יסודי בסוגיות עצמן ומהן ממשיכים לשאלות העומק הרעיוניות והערכיות וכן ברלוונטיות של שאלות אלו להקשרי חיים ממשיים בעולמן של הלומדות.

ישיבה ראויה לשמה היא מקום שבו כל הלוקחים בה חלק, הן הצוות והן כלל הלומדות, נמצאות בתודעה של לימוד והתקדמות. אין גבול להתפתחות בעולם התורה והרוח.

לאור מאפייני הלימוד עליהם עמדנו על כה, ומכוחם, הישיבה מבקשת ליצור מרחב של לימוד שיש בו גם מקום להבעה עצמית, ליצירה, לחידוש ולהתמודדות אמת עם אתגרי חיים ממשיים המצויים בעולמנו, והכל מתוך עומק בקשת האמת בלימודה של תורת חיים.

עבודת ה׳
אנחנו מבקשים ליצור מקום שיש בו דרישת אלוקים בלימוד, בניגון, בתפילה. מרחב לעבודה שהלב והתבונה גדלים ומתפתחים בו גם הם, נוכח פני ה'.

אנו רואים בתפילה האישית והציבורית מוקד מרכזי של החיים הדתיים ושל הקשר עם הקב"ה, לכך מצטרף גם הרצון לבנות תודעה של ציבור ושל תפילה בציבור המורכב רק מנשים. מרכזיותה של התפילה בישיבה באה לידי ביטוי גם בפרקי הזמן המיועדים לתפילה משותפת  ולהכנה לתפילה.

כחלק מהרצון לחבר את תהליכי הלב והמחשבה לחשיבותה ומרכזיותה של התפילה, אנו מקדישים מאמץ לימודי, רוחני, ונפשי כדי למצוא נתיבים להפוך את עבודת התפילה למרחב של התרחשות חיה ומחיה עבור כל אחת ואחת.

רצוננו לייצר מרחב שבו ינעם לשתף ולהשתתף, לפתח את יכולתנו לשוחח ולהקשיב לעומק למי שלומדות ומתפללות יחד כקבוצה. לכן, מושם דגש על מקומה של החבורה בעבודת ה' (תוך רגישות לצורך הבריא במרחב אישי ופרטי) ולפיתוח החבורה ככלי שמאפשר התרחשות של תהליכי עומק קבוצתיים ואישיים.

אנו מבקשים ליצור מרחב שנעים לשהות בו ולצמוח בתוכו. מקום שציניות, תיוגים ותחרותיות סמויה או גלויה הם לא האנרגיה הדומיננטית שלו, אלא עין טובה, רעות, כנות ושמחה.  

תורה וחיים
בישיבה אנו מכוונים לשאלה כיצד ניתן לתרגם את האנרגיה הרוחנית והערכית שנוצרת ומתבטאת בבית המדרש, על מנת לאפשר לה להקרין על מגוון רחב של שאלות והתמודדויות אישיות וחברתיות, המעסיקות את נפש האדם והדור.

בחירתן של תלמידותינו להתמסר לפרק זמן משמעותי ללימוד תורה הינה כיום בחירה מעוררת הערכה ומורכבת שאינה מובנת מאליה בתוך האטמוספירה החברתית שבתוכה אנו חיים.

אנו שואפים שבישיבה יינתנו התנאים והכלים לביטוי ולמיצוי היכולות של התלמידות שלנו. הלימוד בישיבה יפתח להן שער משמעותי בדרך הארוכה שנדרשת על מנת לגדול ולהיות לשותפות פעילות בעולם התורה.

נשים המגיעות לישיבה לתקופה ממושכת (יותר משנת לימודים אחת), יכולות גם להשלים במקביל ללימודיהן בבית המדרש תואר ראשון, במסלולים שונים ובהתאמה אישית לכל תלמידה. שתי האופציות המרכזיות הפתוחות בפני הלומדות הן תואר B.Ed במכללת הרצוג, וכן תואר ראשון במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה.

מעבר למשמעות העניין מבחינת היכולת של הלומדות להתפתח במסלול האקדמי והמקצועי שלהן, אנו רואים ערך ביכולת להתברך מן העושר הקיים גם במרחבי הלימוד האקדמיים בתחומי הרוח והיהדות.

הישיבה פועלת בתוך קיבוץ ראש צורים שבהרי גוש עציון ואנו מאמינים ששהותנו במרחב האנושי והסביבתי המיוחד הזה תוביל להפרייה הדדית.

לצד השקיעה וההתמסרות בלימוד תורה, אנו רואים ערך ביכולת להשתלב ולשתף מעולם התורה התוסס גם את אלו שמסביבנו – אנו מנסים למצוא את נתיבי החיבור, ההשפעה והמעורבות בין המתרחש בישיבה לבין חיי הקהילה בקיבוץ ראש צורים, וגם בסביבה הרחבה יותר, בגוש עציון ובאזור כולו.

פרטי הגשת מועמדות לישיבה

המעוניינות להגיש מועמדות ללימודים בישיבה, מתבקשות למלא טופס מועמדות, ולהגישו לכל המאוחר, עד לראש חודש ניסן.

  • אי"ה נזמין את המועמדות המתאימות לראיון קבלה שיתקיים בירושלים או בגוש עציון במהלך החודשים אדר-ניסן.
  • תהליך הקבלה, ההרשמה, ובניית הקבוצה יתקיים בע"ה במהלך החודשים ניסן-אייר.
  • הישיבה החלה את פעולתה בע"ה בקיבוץ ראש צורים שבהרי גוש עציון, בחודש אלול תשע"ח.
  • המתקבלות לישיבה תהיינה זכאיות למלגת לימודים ולמלגת מחיה למשך תקופת לימודיהן בישיבה.

פרטים נוספים יימסרו בראיון.

מתעניינת? רוצה לשמוע פרטים נוספים?

הישיבה בראש צורים,  ד.נ צפון יהודה, קיבוץ ראש צורים, מיקוד 90938 

טל. 02-5445940   Yeshiva@Drisha.org